• Dzisiaj imieniny obchodzą: Karol, Ferdynand
 • News

  Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

  Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie: ,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
  Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów. Projekt przewiduje włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej w zajęciach bezpłatnych. Realizatorami zajęć będą placówki oświatowe. Ćwiczenia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia normowane prawem polskim. Odbywać się będą regularnie w okresie od maja 2022 r. do listopada 2022 r. raz w tygodniu, z przerwą wakacyjną. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do tych zajęć. W SP8 zajęcia prowadzone będą m.in. z dziećmi niepełnosprawnymi, które wymagają szczegółowej motywacji do podjęcia aktywności.

  Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała. Zajęcia sportowe będą uwzględniały potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów.
  W ramach planowanych zajęć oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Przewiduje się realizację zajęć nastawionych na indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników (np. w zakresie korekty zdiagnozowanych wad) jak również z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe.

  GALERIA ZDJĘĆ DOSTĘPNA NA FB SZKOLNYM
  ZDJĘCIA FB SP8

  Skip to content