• Dzisiaj imieniny obchodzą: Magdalena, Bogumiła
 • Elemento - rekrutacja do szkół podstawowych

  Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

  przedłużona do 15.04.2020 r.

  Funkcjonowanie biblioteki szkolnej od 25 maja 2020 r.

  Zasady dokonywania zwrotów wypożyczonych materiałów oraz wypożyczania niezbędnych książek. 1. Punkt przyjmowania zwrotów znajduje się w pomieszczeniach koło salki korekcyjnej (z lustrami) – wejście do sali gimnastycznej od strony parkingu. 2. Do dnia 15 czerwca punkt jest czynny w godzinach 9.00-13.00. Należy oddać wszystkie książki oprócz podręczników Podczas egzaminów ósmych klas (16-18.06) odbiór książek jest […]

  Zajęcia dla uczniów klas 1-3 korzystających z opieki w szkole od 25.05.2020

  Informuję, że zapisani uczniowie z naszej szkoły, decyzją Organu Prowadzącego, będą odbywali zajęcia w Szkole Podstawowej nr 6 w Głogowie. Zajęcia rozpoczynają się 25.05.2020r. Opiekę dydaktyczno-wychowawczą sprawować nad dziećmi będą nauczyciele naszej szkoły. Praca dydaktyczna przebiegać będzie jak dotychczas (materiały i łączenia Teams). Dokumenty do wypełnienia to oświadczenie Covid. Podpisany dokument należy 1 dnia dostarczyć […]

  Uwaga kl. 8 -Terminy – Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych -MEN

  Terminy

  Informacja MEN z dnia 13.05.2020 – informacje dla szkoły podstawowej

  Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. […]

  Trener Osiedlowy we współpracy z Chrobrym Głogów

  Boisko szkolne od 11.05.2020 dostępne tylko na zajęcia organizowane w programie Trener Osiedlowy, z zachowaniem procedur i w ilości 1 trener +6 zapisanych telefonicznie w Chrobrym Głogów uczestników. Szczegóły na stronie http://www.trenerosiedlowy.glogow.org/

  Święto Flagi – „Flaga na maszt!”

  W związku ze zbliżającymi się Świętami Majowymi nasi Milusińscy z klas 1-3 wraz z rodzicami wykonali przepiękne flagi Polski – jako znak naszej jedności i patriotyzmu, który łączy nas, Polaków w jedną rodzinę. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom oraz ich rodzicom, a także zachęcamy innych do włączania się w szkolne akcje. Zachęcamy do obejrzenia galerii […]

  POL_Głogów_COA.svg
  bip1
  bezpiecznaszkola
  samorząd uczniowski
  trener osiedlowy
  Dolnośląska e-szkoła

  Zakładki